Skip to content
Архив на публикациите от месец май 2011

Altium Designer 10

Altium Designer е софтуерен продукт за печатни платки, FPGA и софтуер за вградени системи, обвързан със съответстващите библиотеки и документи на всяка стъпка от проектирането. Проектирането на печатната платка вече не е само въвеждане на схема и опроводяване на платка, а може да включва и програмируема логика и специализиран софтуер. Симулацията на схемата и целия [...]