Skip to content
Архив на публикациите от месец август 2011

Atmel QTouch – за лесно създаване на Touch-дисплей

С Altium Designer 10,  една цялостна среда за разработка с единен даннов модел, дизайна на QTouch-дисплеите никога не е бил по-лесен. Инженерите вече могат лесно да добавят бутони, слайдери и колела в схематичния редактор и редактора за печатни платки. Това е най-бързият вариант за дизайн на Touch-дисплеи в момента. За подробно описание на процеса на [...]

NanoBoard 3000

NanoBoard 3000 – достъпна и многофункционална развойна среда за FPGA дизайн NanoBoard 3000 само за: NanoBoard 3000 не е просто FPGA развойна среда. Като за начало, не е нужно да имате опит в FPGA програмирането, за да я използвате. FPGA-контролера от развойната платка директно комуникира с Altium Dеsigner и ви дава възможност лесно и бързо [...]