Skip to content
Архив на публикациите от месец септември 2011

ECAD <-> MCAD

Altium Designer предлага високо ниво на обмен на данни с MCAD развойните среди. Това означава, че можете да импортирате и да използвате директно всякакви механични елементи. MCAD елементите могат да се обвържат с Altium проекта чрез линк, който дава възможност за автоматично обновяване на елемента. Често връзката между ECAD и MCAD е сложен процес. Altium [...]