Skip to content
Архив на публикациите от месец януари 2012

Templates and Special Strings

Месечен бюлетин от ALTIUM

  От този месец тръгва бюлетин на Altium, който ще ни информира за всички важни събития от миналия месец. Бюлетинът ще има за цел да ви държи в течение с Altium Designer Updates, Design Secrets, BugCrunch и др. Поради големия брой на материали, които излизат всеки месец, е полезно всичко да бъде подредено на едно място, [...]

Създаване на схемно означение

  Предимства на схемната библиотека в Altium Designer 10: – Едновременно редактиране на всички пинове – Директна връзка с дистрибуторите – Автоматично добавяне на параметри – Линк към Datasheet

Генерация на изходна документация

Цялата изходната документация нужна за производството, базата данни или друго приложение може да се обедини в един Output Job File. Този файл се създава в текущия проект и автоматично извлича всички необходими данни от файловете в проекта. Предимството му е в това, че в него може да се конфигурират разнообразни изходни данни. След настройката само [...]