Skip to content

Семинар Altium Vault

Ще се проведе web-семинар, свързан с организация на базата данни. Семинарът е на 26 юли 2011 г., вторник от 11 ч., продължителност 2 часа.

В първия един час ще се запознаете с основните предимства на управлението на данните в Altium Designer. През втория час ще бъде направена демонстрация как да организирате и споделяте данните си.

Семинарът има за цел да ви покаже най-новите възможностти на продукта, които бихте могли да използвате и управлявате според вашите изисквания и нужди. Ето и някои от преимуществата на Altium Vault:

  • Връзка между базите данни на Altium и фирмите производители
  • Възможност за интеграция на проекта в общата PLM (Product Lifecycle Management) система на вашата фирма с минимални усилия
  • Контрол на версиите и жизнен цикъл на вашите компоненти и изделия
  • Ефективно управление на пускането в производство

Семинарът е предназначен за клиенти на Altium с валиден абонамент.

Повече за Altium Vault:

Altium Vault представлява интелигентно управление на базата данни. Формиран като сървър приложение, работещо чрез Cloud-връзка или в LAN мрежата, той съхранява и управлява потока от проектни данни.

Данните във Vault могат да се ползват за неограничен период от време и представляват  документация, компоненти и готови проекти на голи и/или асемблирани печатни платки.

Тези данни са групирани по ревизии, които се генерират от дадената версия на дизайна. Но тази информация не е достъпна само за проектантите, а и за други отдели на организицията като производство, доставки и др.

Altium Designer предоствавя множество съвременни варианти на взаимодействие с Vаult. Освен, че съхранява информация, данните от Vault могат много лесно да се вмъкнат в проекта, могат да се използват и директно за производствените процеси и асемблирането на платката. За членове на екипа, работещи извън организацията Vault е лесно достъпен от всяко място през web-browser.

  • Vault осигурява удобно място за съхранение и управление на Вашите данни
  • Vault организира данни Ви според ревизии и версии на дизайна, следи развитието му на всеки етап от проекта
  • Vault осигурява връзка с цялата налична информация за производство, закупуване и доставка на компоненти и материали
  • Vault предоставя начин за лесно споделяне на данните между тези, които се нуждаят от тях, независимо дали са свързани с вътрешната мрежа на организацията или са извън нея.

Cloud-Based споделяне и публикация

За хората от Вашата организация  всякакви данни от проекта могат да бъдат обменяни директно през фирмената мрежа. Но за хората извън организицията обменът на данни ще бъде възможен само ако те получат Вашата покана към целия или част от фирмения Vault.

Друга възможност е да публикувате нужната информация от Vault на box.net,FTP или  Amazon S3. Това е особено необходимо, когато Vault е защитен с Firewall.

 

Vault опции, удобни за всеки

 

Satellite Vault

Приставка от AltiumLive системата, която се намира на Вашия компютър. Тази опция е идеална за съхраняване на данните зад Firewall или при нестабилна интернет връзка. Данните се складират на мрежовия сървър и се управляват от клиента, а достъпът се контролира от AltiumLive.

Данните от Satellite vault не могат да бъдат видяни директно от други клиенти на AltiumLive. Само Вие можете да разпределите данните, например за проектиране, производство и други,  да създадете различни Vaults, които да споделяте със съответните трети страни.

Приставката за Satellite vault може да се изтегли от сайта на Altium при налична регистрация.

 


Managed Vault

Cloud-based Vault се намира изцяло в AltiumLive и е базиран на Сloud Service. Не е нужно да складирате информацията си на собствен сървър, всичко може да се съхранява и управлява от Altium. За предоставената услуга заплащате символична такса на Altium.

Тази услуга ще бъде предоставена скоро от Altium!

 

Enterprise Vault Server

Enterprise Vault Server е начин да създадете независима Vault система вътре в организацията си, нужна при екстремни мерки за сигурност.

За целта е нужен постоянен лиценз за Еnterprise Server Software Application.

 

Повече информация за Altium Vault можете да намерите в следната документация:

Getting started with Altium Vaults [PDF, 7.7MB]

Opening the Vault doors [PDF, 0.5MB]

For technical details, consult the Altium Wiki