Skip to content
Архив на публикациите с етикет: pin swap

Pin Swapping

  Оптимизирайте опроводяването с опцията Pin/Part Swapping в Altium Designer 10.  В сложните дизайни с много слоеве на платката и BGA компоненти с голям брой пинове, подобно  оптимизиране няма да е излишно. За да могат да се разменят  пинове в даден компонент, той трябва да се конфигурира за подобна размяна, като пиновете, които са взаимно-заменяеми са от една [...]