Skip to content
Архив на публикациите с етикет: Polygons

Полигони – създаване, редактиране, правила и мениджър на полигони

Добавянето на полигони се използва за екраниране, намаляване на смущенията при импулсни пикови стойности на захранващите сигнали, за намаляване на електромагнитни смущения. Под полигон в Altium се разбира голяма метализирана повърхност върху платката. Полигоните имат много по-богато меню и параметри в сравнение със Solid Region или Fill. При създаването на