Skip to content
Архив на публикациите с етикет: R10

Updates 13 & 14 Altium Designer 10

Два ъпдейта за месеца на Altium Designer 10. В ъпдейт 14 са включени 11 предложения от системата BugCrunch. По-важните от тях са: DXF/DWG формати, добавени към Outputjob файла Поддържане на вариантите и в менюто на STEP Еxporter По-добро справяне с пиновете от даден компонент с еднакво име в PCB редактора По-гладко преминаване между сигналните слоеве на [...]

Altium Vault

Altium Vault представлява интелигентно управление на базата данни. Формиран като сървър приложение, работещо чрез Cloud-връзка или в LAN мрежата, той съхранява и управлява потока от проектни данни. Данните във Vault могат да се ползват за неограничен период от време и представляват  документация, компоненти и готови проекти на голи и/или асемблирани печатни платки. Тези данни са [...]

ECAD <-> MCAD

Altium Designer предлага високо ниво на обмен на данни с MCAD развойните среди. Това означава, че можете да импортирате и да използвате директно всякакви механични елементи. MCAD елементите могат да се обвържат с Altium проекта чрез линк, който дава възможност за автоматично обновяване на елемента. Често връзката между ECAD и MCAD е сложен процес. Altium [...]

Altium Designer 10

Altium Designer е софтуерен продукт за печатни платки, FPGA и софтуер за вградени системи, обвързан със съответстващите библиотеки и документи на всяка стъпка от проектирането. Проектирането на печатната платка вече не е само въвеждане на схема и опроводяване на платка, а може да включва и програмируема логика и специализиран софтуер. Симулацията на схемата и целия [...]