Skip to content
Архив на публикациите с етикет: routing

Клип за оптимизация на опроводяването при BGA корпуси – Fanout and Escape Routing

 

Ръчно уеднаквяване дължината на група писти (+клип) – Interactive Length Tuning

Уеднаквяването на дължините на пистите най-често се използва за даннови шини, при високо честотни паралелни интерфейси, където е важно сигнала да се разпространи с еднаква скорост за всички писти. Параления интерфейс, който осигурява връзката между процесор и оперативна памет има такива изисквания. На клипа е показан пример за уеднаквяване на пистите от един порт на микроконтролера към [...]

Полигони – създаване, редактиране, правила и мениджър на полигони

Добавянето на полигони се използва за екраниране, намаляване на смущенията при импулсни пикови стойности на захранващите сигнали, за намаляване на електромагнитни смущения. Под полигон в Altium се разбира голяма метализирана повърхност върху платката. Полигоните имат много по-богато меню и параметри в сравнение със Solid Region или Fill. При създаването на

Правила и опроводяване (+ клип)

За създаването на правила в Altium е удобно да се използват т.н. класове и стаи. В по-долното описание е даден елементарен пример за използването им. Показани са и основни режими и опции при опроводяване. В режим опроводяване с бутон ~ (Тилда) от клавиатурата излиза списък с всички функции, които са активни в този режим.